Viktindex BMI (Body Mass Index)

Viktindex Body Mass Index (BMI) är ett mått för att bedöma vikten i förhållande till längden. Det kan beräknas genom att dividera vikten (kg) med längden (m) i kvadrat. Viktindex är den mest använda indikatorn på fetma eller undervikt.

Ett normalt BMI för 18-60-åringar är mellan 18 till 25. BMI bör helst inte användas som mått innan längdväxten avtagit. Åldringars ideala BMI kan också vara något högre men exakta referensvärden existerar inte. Det bör också noteras att BMI kan öka på grund av ökad muskulatur, varvid användningen av BMI inte är motiverat.

I fälten nedan kan du ange din vikt och längd så räknar BMI kalkylatorn ditt index. Den säger också vad ditt viktindex innebär. Använd punkt som decimalseparator. Exempelvis vikt: 102.75 och längd: 167.5

BMI KATEGORI
< 18,5 Undervikt
18,5–24,9 Normalvikt
25–29,9 Övervikt
30–34,9 Fetma grad 1
35–39,9 Fetma grad 2
> 40 Fetma grad 3