Bantning.net
Gå ner i vikt medan du njuter av livet

Viktindex BMI (Body Mass Index)

Viktindex Body Mass Index (BMI) är ett mått för att bedöma vikten i förhållande till längden. Det kan beräknas genom att dividera vikten (kg) med längden (m) i kvadrat. Viktindex är den mest använda indikatorn på fetma eller undervikt.

Ett normalt BMI för 18-60-åringar är mellan 18 till 25. BMI bör helst inte användas som mått innan längdväxten avtagit. Åldringars ideala BMI kan också vara något högre men exakta referensvärden existerar inte. Det bör också noteras att BMI kan öka på grund av ökad muskulatur, varvid användningen av BMI inte är motiverat.

I fälten nedan kan du ange din vikt och längd så räknar BMI kalkylatorn ditt index. Den säger också vad ditt viktindex innebär. Använd punkt som decimalseparator. Exempelvis vikt: 102.75 och längd: 167.5

 BMI KATEGORI
< 18,5 Undervikt
18,5–24,9 Normalvikt
25–29,9 Övervikt
30–34,9 Fetma grad 1
35–39,9 Fetma grad 2
> 40 Fetma grad 3


三、脂肪液化丰胸产品。吸脂隆胸注入的脂肪必须是经过特殊处理的纯净脂肪颗粒丰胸粉嫩公主,如果注入失活的脂肪细胞过多,或注入脂肪不均匀丰胸效果,容易导致脂肪液化粉嫩公主酒酿蛋